Πολιτική Απορρήτου

Το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων στο Ίντερνετ είναι εξαιρετικά σημαντικό για τη Rational Instructional Services Ltd. (από δω και στο εξής θα αναφέρεται ως "IntelliPoker", "εμείς", ή "εμάς") στην οποία ανήκει και η οποία λειτουργεί το Δικτυακό Χώρο στο Ίντερνετ που βρίσκεται στη διεύθυνση www.intellipoker.gr (το "Site").

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας των προσωπικών στοιχείων που συλλέγουμε και λαμβάνουμε προκειμένου να απολαύσετε τις Υπηρεσίες του Site. Το εξασφαλίζουμε χρησιμοποιώντας το καλύτερο λογισμικό και κορυφαία αρχιτεκτονική, τεχνικές, μεθόδους και διαδικασίες.
 
Ο σκοπός της παρούσας πολιτικής απορρήτου είναι να σας βοηθήσουμε να καταλάβετε πως συλλέγουμε, λαμβάνουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και ασφαλίζουμε τις πληροφορίες σας, καθώς και να σας εξηγήσουμε τα δικαιώματα σας σχετικά με τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

1. Τι πληροφορίες συλλέγουμε και για ποιο σκοπό;

Με την εγγραφή σας στο Site εκχωρείτε στο IntelliPoker το δικαίωμα να παραχωρήσετε στη Rational Entertainment Enterprises Limited (θα αναφέρεται στο παρόν ως "PokerStars"), συνδεδεμένη εταιρεία του IntelliPoker, στην οποία ανήκει και η οποία λειτουργεί το Ίντερνετ site που βρίσκεται στη διεύθυνση www.pokerstars.eu (το Site "PokerStars"), όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται από το IntelliPoker. Εκχωρείτε επίσης στο PokerStars το δικαίωμα να παραχωρήσει στο IntelliPoker όλα τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγονται από το Pokerstars.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε περιστασιακή ενημέρωση για εκδηλώσεις και νέα καθώς και να σας προσφέρουμε υπηρεσίες υποστήριξης. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τα ενημερωτικά μας δελτία, μπορείτε να μας ενημερώσετε ότι δεν επιθυμείτε να τα λαμβάνετε, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία.

Το IntelliPoker μπορεί να κοινοποιήσει τις παρακάτω πληροφορίες των χρηστών που εγγράφτηκαν στο Site ("Μέλη του IntelliPoker"), στους υπόλοιπους χρήστες του Site (εγγεγραμμένους ή όχι)-πληροφορίες που αποτελούν τμήμα του δημόσιου προφίλ του Μέλους του IntelliPoker. Το ID του Χρήστη Μέλους του intelliPoker, την ημερομηνία την οποία το μέλος του IntelliPoker εγγράφηκε στο Site, την ημερομηνία εισόδου του μέλους του IntelliPoker στο Site, τη χώρα διαμονής του μέλους του IntelliPoker, το avatar που επέλεξε το μέλος του IntelliPoker, την προσωπική εικόνα του μέλους του IntelliPoker, το «μήνυμα» του μέλους του IntelliPoker στους άλλους χρήστες, και τα αποτελέσματα των τουρνουά του μέλους του IntelliPokerκαι το επίπεδο του μέλους του IntelliPoker στο site του PokerStars.

2. Εμπιστευτικότητα

Το IntelliPoker καταβάλει σημαντικές προσπάθειες για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των στοιχείων που έχει συλλέξει για τα μέλη του IntelliPoker μεμονωμένα, και δεν πρόκειται εν γνώσει του να επιτρέψει πρόσβαση στα συγκεκριμένα προσωπικά στοιχεία σε κανένα εκτός του IntellliPoker, εκτός από το μέλος του IntelliPoker όπως περιγράφεται στην πολιτική Απορρήτου. Το IntelliPoker έχει επενδύσει σημαντικά σε διακομιστές, βάσεις δεδομένων, μηχανισμούς αντιγραφής, firewall και τεχνολογίες απόκρυψης οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε κορυφαία αρχιτεκτονική ασφαλείας, για την προστασία των στοιχείων που συλλέγονται από το IntelliPoker.
 
Όλοι οι υπάλληλοι του IntelliPoker απαιτείται να συμμορφωθούν με τους Όρους της Πολιτικής Απορρήτου. Η Πολιτική Απορρήτου προβλέπει την υποχρέωση των υπαλλήλων να διατηρήσουν τα στοιχεία ταυτοποίησης των παιχτών αυστηρά εμπιστευτικά. Η υποχρέωση παραμένει σε ισχύ ακόμα και όταν αποχωρήσει ο υπάλληλος από την εταιρεία.

Πρέπει και εσείς από την πλευρά σας να κάνετε ότι είναι δυνατό για την προστασία των στοιχείων σας. Το συνθηματικό σας στο IntelliPoker είναι εμπιστευτικό και σας προτείνουμε να μην το αποκαλύπτετε σε κανένα και να μη δίνετε τη δυνατότητα στους άλλους να το ανακαλύπτουν.

3. Περιορισμοί Εμπιστευτικότητας

Νομικά Απαιτούμενες Δηλώσεις Αποποίησης Ευθύνης: Λόγω του επικρατούντος νομικού, ρυθμιστικού και ασφαλιστικού πλαισίου, μπορεί να απαιτηθεί από το IntelliPoker , κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αποκαλύψει συγκεκριμένες πληροφορίες για τα μέλη του. Το IntelliPoker θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να περιορίσει την αποκάλυψη τέτοιων στοιχείων στις παρακάτω περιπτώσεις: Σε περίπτωση που το IntelliPoker πιστεύει ότι καλή την πίστη απαιτείται να το πράξει ως απάντηση σε κλήτευση, ένταλμα ή άλλη νομική διαδικασία, ή όπου κρίνεται απαραίτητο για να ταυτοποιήσει, επικοινωνήσει, ή λάβει έννομα μέτρα εναντίον ατόμων ή οντοτήτων για τη διατήρηση και/ή την επιβολή των δικαιωμάτων του IntelliPoker . Επιπλέον, μπορούμε, και μας εξουσιοδοτείτε, να πράξουμε ανάλογα, αποκαλύψουμε στοιχεία για εσάς σε τρίτους αντιπρόσωπους του IntelliPoker, όπως εμείς, στη διακριτική μας ευχέρεια, κρίνουμε απαραίτητο ή κατάλληλο σε σχέση με διεξαγόμενη έρευνα για απάτη, καταπάτηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, πειρατεία ή άλλη άνομη δραστηριότητα ή δραστηριότητα που μπορεί να μας καταστήσει νομικά υπόλογους.

4. Ποιος λαμβάνει τις πληροφορίες σας;

Συμπληρωματικά των νομικά απαιτούμενων δηλώσεων αποποίησης ευθύνης όπως εξηγούνται στην ενότητα 4, αποκαλύπτουμε τις πληροφορίες που συλλέξαμε για εσάς στο PokerStars, καθώς επίσης και στους υπαλλήλους μας, στους υπαλλήλους άλλων εταιρειών που σχετίζονται ή είναι συνδεδεμένες με το IntelliPoker και σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας στοιχεία για να μας παρέχουν υπηρεσίες σε σχέση με την ιδιότητα σας ως μέλος του IntelliPoker. Όλοι οι παραλήπτες των προσωπικών σας στοιχείων δεσμεύονται από αντίστοιχους νόμους προστασίας δεδομένων για να διασφαλίσουν το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων σε επίπεδο ανάλογο και όχι μικρότερο από το αντίστοιχο με τον οποίο δεσμευόμαστε εμείς.

5. Τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα δεδομένα σας

Μπορείτε να μας γράψετε για να αποκτήσετε αντίγραφο των στοιχείων σας και να διορθώσετε τυχόν ανακρίβειες. Εάν κριθεί πρέπων, μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή, διόρθωση, τροποποίηση ή πλήρωση των προσωπικών σας στοιχείων. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας σχετικά με τα στοιχεία σας στείλτε μας email στη διεύθυνση support@intellipoker.gr. Μπορεί να σας χρεώσουμε ένα μικρό ποσό για να καλύψουμε τα έξοδα διεκπεραίωσης της αίτησης σας.

6. Cookies

Μπορεί να σας στείλουμε ένα προσωρινό cookie όταν επισκέπτεστε το Site. Το cookie είναι συμβολοσειρά που αποτελείται από κείμενο με πληροφορίες που τοποθετείται στο αρχείο cookies του υπολογιστή σας προκειμένου να θυμόμαστε ποιος είστε κάθε φορά που επισκέπτεστε το Site. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που δημιουργούνται από τα cookies προκειμένου να συνθέσουμε στατιστικά δεδομένα σχετικά με τη χρήση της δικτυακής μας τοποθεσίας. Δεν είστε υποχρεωμένος να αποδεχτείτε το cookie που σας στέλνουμε και έχετε τη δυνατότητα να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies διαμορφώνοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος πλοήγησης σας. Δείτε τη σελίδα www.cookiecentral.com/faq εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την τοποθέτηση, χρήση, ή διαγραφή των cookies.

7. Συναίνεση στην Πολιτική Απορρήτου

Με την εγγραφή σας στο IntelliPoker ή χρησιμοποιώντας το Site χωρίς πρότερη εγγραφή, συμφωνείτε με τους Όρους της παρούσας ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ. Κατά περιόδους μπορεί να ενημερώσουμε την Πολιτική Απορρήτου και σας παροτρύνουμε να την επανεξετάζετε κατά διαστήματα. Η συνεχιζόμενη χρήση των υπηρεσιών του IntelliPoker συνιστά αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου και τυχόν ενημερώσεων. Οι Όροι της Υπηρεσίας υπερισχύουν οποιασδήποτε αντικρουόμενης διάταξης της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

8. Ποιοι είμαστε;

Rational Services Limited (RSL)
Douglas Bay Complex
Kind Edward Road
Onchan
IM3 1DZ
IoM