Κατάταξη χεριών

Στο poker, ο παίκτης κερδίζει είτε εξαναγκάζοντας τους αντιπάλους του να πάνε πάσο, ή έχοντας το καλύτερο χέρι στο showdown. Κατά συνέπεια χρειάζεται να έχουμε ιεράρχηση των χεριών για να είμαστε σε θέση να αποφανθούμε ποιος παίκτης έχει το καλύτερο χέρι.

Στο Texas Hold'em, οι παίκτες σχηματίζουν το χέρι τους χρησιμοποιώντας τα δύο κρυφά φύλλα τους και τα πέντε κοινά (φανερά). Το χέρι στο poker πρέπει να απαρτίζεται από πέντε φύλλα. Δεν έχει σημασία αν ο παίκτης χρησιμοποιήσει μόνο ένα από τα κρυφά του φύλλα, και τα δύο ή ακόμα και κανένα. Εάν τα κοινά φύλλα για παράδειγμα, σχηματίσουν Φλος Ρουαγιάλ, αυτό θα είναι το χέρι του παίκτη, επειδή εξ'ορισμού δε μπορεί να φτιάξει καλύτερο χέρι με τα κρυφά του φύλλα (το Φλος Ρουαγιάλ είναι το καλύτερο δυνατό χέρι στο Texas Hold'em).

Για την περιγραφή των χεριών του Poker, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω σύμβολα για να περιγράψουν τα διάφορα φύλλα.

Αντιστοιχεί στον Άσο

Αντιστοιχεί στο Ρήγα

Αντιστοιχεί στη Ντάμα

Αντιστοιχεί στο Βαλέ

Αντιστοιχεί στο Δέκα

Αντιστοιχεί στο εννέα

…κτλ. Για τα υπόλοιπα φύλλα μικρότερης αξίας, χρησιμοποιούνται οι αντίστοιχοι αριθμοί τους.

Επιπλέον, όπως θα δείτε στη συνέχεια τα διάφορα σχέδια απεικονίζονται σαν σύμβολα.

Αντιστοιχεί στα μπαστούνια

Αντιστοιχεί στα σπαθιά

Αντιστοιχεί στις Κούπες

Αντιστοιχεί στα Καρέ

Εάν ένας παίκτης έχει δύο ρηγάδες από χέρι (το Ρήγα Καρέ και το Ρήγα Κούπα), ο σωστός τρόπος αναπαράστασης είναι . Εάν το σχέδιο των φύλλων είναι άγνωστο, οι δύο ρηγάδες εμφανίζονται ως .

Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή παιχνίδια, τα διάφορα σχέδια (σπαθιά, μπαστούνια, κούπες και καρέ) δεν έχουν καμία αξία στο poker. Κατά συνέπεια, δεν κάνει καμία διαφορά εάν κάποιος έχει τον Άσο σπαθί ή τον Άσο καρέ εκτός και αν φτιάξει χρώμα (δείτε παρακάτω) με το συγκεκριμένο φύλλο. Εάν οι εναπομείναντες παίκτες έχουν ακριβώς το ίδιο χέρι στο showdown, αλλά σε διαφορετικό σχέδιο, το pot μοιράζεται.


 1  | 2 | ... 8 Επόμενη Σελίδα