Κανόνες του Texas Hold'em

Το Flop - ο δεύτερος γύρος πονταρίσματος

Αφού ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος πονταρίσματος, μοιράζονται τα τρία πρώτα κοινά φύλλα. Αυτό είναι γνωστό ως Flop.

Το Turn - ο τρίτος γύρος πονταρίσματος

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα στον δεύτερο γύρο πονταρίσματος, μοιράζεται το τέταρτο κοινό φύλλο. Αυτό είναι γνωστό ως Turn. Ένας ακόμα γύρος πονταρίσματος ξεκινάει, με τον παίκτη αριστερά από τον dealer, που εξακολουθεί να συμμετέχει στην παρτίδα, να 'μιλάει' πρώτος.

Το River - ο τέταρτος γύρος πονταρίσματος

Αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα στον τρίτο γύρο πονταρίσματος, μοιράζεται το πέμπτο και τελευταίο κοινό φύλλο. Αυτό είναι γνωστό ως River. Ένας τελευταίος γύρος πονταρίσματος ξεκινάει, με τον παίκτη αριστερά από τον dealer, που εξακολουθεί να παραμένει στην παρτίδα, να 'μιλάει' πρώτος.

Το Showdown

Μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου γύρου πονταρίσματος, κάθε παίκτης πρέπει να σχηματίσει τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό πέντε φύλλων, με την χρήση των δύο κρυφών φύλλων του και των πέντε κοινών. Σε αυτό το σημείο, όλοι οι εναπομείναντες παίχτες δείχνουν τα φύλλα τους, προκειμένου να διαπιστώσουμε ποιο είναι το καλύτερο. Ο παίκτης που έχει το καλύτερο φύλλο στο Showdown κερδίζει το pot.

Αν παραπάνω από ένας παίκτες έχουν το ίδιο νικητήριο χέρι, το pot μοιράζεται ισόποσα, γνωστό ως split pot. Με την ολοκλήρωση της παρτίδας και πριν ξεκινήσει η επόμενη, το button μετατοπίζεται μια θέση προς τα αριστερά. 


Προηγούμενη Σελίδα 1 |  2  | 3 Επόμενη Σελίδα